Glosarioa

 1. ADEITASUNA

  Besteekiko jarrera adiskidetsua, atsegina eta adeitsua.

 2. ADISKIDETASUNA

  Adiskidearena den berezko jarrera leial eta solidarioa.

 3. AHALEGINA

  Indar fisikoaren erabilera bortitza. Ausardiaren erabilera bortitza edo animoaren jarduera. Animoa, indarra, adorea. Helburu bat lortzeko elementu neketsuak erabiltzea.

 4. AUSARDIA

  Kemena, energia eta borondatea egoera zail edo txarrei aurre egiteko.

 5. AUTOKONTROLA

  Norbera kontrolatzeko gaitasuna.

 6. BAIKORTASUNA

  Gauzak edo pertsonak beren alderdirik positiboen edo atseginenean ikusteko eta juzgatzeko joera.

 7. BAKEA

  Lasaitasun eta baretasun egoera. Gerran ez dagoen nazio baten egoera.

 8. BARKAMENA

  Pertsona batek inork bere aurka edo besteen aurka egindako okerra ahaztearen ekintza eta emaitza, edo berarekin beste pertsona batek duen zorra edo beharra kontuan ez hartzearena.

 9. Berdintasuna

  Ezberdinak izaki, giuztiok gara berdin, beraz ez da inor baztertua izango genero, arraza, hizkuntza, kultura, uste, sinismen edo beste edozein arrazoi pertsonal edo sozialarengatik.

 10. BIZITZA OSASUNTSUA

  Bizi-kalitatea eta osasuna, gorputza zaintzetik harago doan bizimodu ukaezina.

 11. DISKREZIOA

  Jakiten den edo pentsatzen den zerbait ez esateko zuhurtzia edo tentua. Neurritsua, zuhurra eta zentzuduna den pertsonaren ezaugarria.

 12. ELKARTASUNA

  Arrazoi bati edo besteen interesari laguntzea.

 13. ERANTZUKIZUNA

  Pertsona baten konpromiso edo zainketa gaitasuna bere buruarekin eta inguruko guztiarekin.

 14. ERRESPETUA

  Pertsona edo gauza baten balioa gogoan hartzea eta aitortzea, eta ondorioz horri huts ez egitea.

 15. ESKUZABALTASUNA

  Laguntzen duen eta trukean ezer itxaron gabe daukana ematen duen pertsonaren ezaugarria.

 16. FEDEA

  Arrazoiaren eta borondatearen atxikimendua beste pertsonen edo Jainkoaren bitartekaritzaren bidez bakarrik lortu daitezkeen egiei.

 17. GAINDITZEA

  Muga bat gainditzearen edo oztopo edo zailtasun bat menderatzearen ekintza.

 18. GARBITASUNA

  Zerbaitetik zikinkeria edo orbana kendu edo ezabatzean oinarritzen den ekintza.

 19. GIZABIDEA

  Edukazio ona eta besteenganako errespetua erakusten duen jokabide zuzena eta egokia.

 20. GIZATASUNA

  Portaera sozialeko jarraibide minimoei dagokie, kolektibitatean bizi ahal izateko, Aberria errespetatzeko, gizartea osatzen duten gainerako norbanakoak kontuan hartuta, taldearen kulturaren arabera aldatzen diren portaera eta hezibide arauak jarraituta.

 21. GOGOA

  Irrikatzen edo jarraitzen den zerbait gertatuko edo jazoko den esperantza.

 22. HEZIBIDEA

  Gizarte arauekin bat datorren portaera. Pertsona batek dituen ezagutza eta trebetasunen multzoa.

 23. INTEGRAZIOA

  Pertsonen ahalmena bere desioen arabera aritzeko antolatutako gizarte baten eta zehaztutako arau-mugen barruan.

 24. IRMOTASUNA

  Pertsona bat ahaleginean jarraitzera bultzatzen duen indarra, helburua lortzeko amore eman gabe.

 25. ITXAROPENA

  Gauza bat lortzeko, nahi den gauza hori beteko delako konfiantza.

 26. JARRAIKORTASUNA

  Jarrera eta ideietan edo gauzak egitean dedikazioa eta irmotasuna. Animoaren irmotasuna eta pertseberantzia. Gauzaren bat modu frogagarrian jasota geratzearen ondorioa.

 27. Jendetasuna

  Gizarte-arauei ondo egokitzen zaien jokamoldea. Pertsona batek dauzkan trebetasunen eta ezaupideen multzoa.

 28. JUSTUTASUNA

  Pertsona ondraduaren ezaugarria, arau moralen arabera aritzen den pertsonarena, egia esanez eta justua izanez.

 29. KARITATEA

  Besteengatik interesatzera eta behartsuei lagundu nahi izatera bultzatzen duen sentimendua edo jarrera.

 30. Konfiantza

  Hurbiltasuna, erraztasuna eta zintzotasuna adiskideen, senideen edo beste pertsonen artean. Pertsona edo gauza batengan itxaropen sendoa izatea. Nork bere buruan duen segurtasuna.

 31. KONPROMISOA

  Hartutako erantzukizuna edo beharra.

 32. LAGUNTASUNA

  Pertsonen artean konfiantzazko harremana eta adiskidetasun eskuzabala. Estimu pertsonala, garbia eta eskuzabala.

 33. MAITASUNA

  Pertsona edo gauza batekiko estimu bizia edo joera. Pertsonen artean estimu handiko balio positiboa.

 34. OBEDIENTZIA

  Agintzen duen pertsonaren borondatea, arauak ezartzen duena edo legeak agintzen duena betetzea.

 35. ONTASUNA

  Ongia egiteko joera naturala. Leuntasuna, adeitasuna, onaren ezaugarria.

 36. ORDENA

  Gauzak dagokien lekuan jartzea. Kontzertua, gauzen arauzko antolamendua. Gauzen arteko harremana.

 37. PAZIENTZIA

  Zoritxarrak eta ezbeharrak indartsu eta kexatu gabe jasaten eta onartzen dakienaren jarrera. Kristauen dohaina, suminaren aurkakoa. Luzatzen ari den gauza bat lasai itxaroten edo lan baten iraupena jasaten dakienaren ezaugarria.

 38. PERTSEBERANTZIA

  Jarreretan eta ideietan edo gauzak egitean dedikazioa eta irmotasuna.

 39. POSITIBISMOA

  Pertsona batek bizitzaren aurrean duen jarrera errealista eta praktikoa.

 40. POZTASUNA

  Pertsona batek duen atseginezko sentimendua, bere aldeko gertaera bat dagoenean, edo desiratzen zuen gauza bat lortzen duenean, eta kanpora irribarre batekin adierazten da, barrez, etab.

 41. SENDOTASUNA

  Ezbeharrak jasateko, pasioei eusteko eta bertutearen praktikaren inguruko arriskuei aurre egiteko kemena ematen duen indar kardinala.

 42. TALDE ESPIRITUA

  Jendea harro sentitzearen maila erakundeko kide izateagatik, eta denak helburu komun baterako lan egiten ari diren sentimendua.

 43. TOLERANTZIA

  Besteen iritziak, ideiak edo jarrerak errespetatzea, norberarenekin bat ez badatoz ere.

 44. ULERMENA

  Beste pertsona baten sentimendu edo ekintzekiko jarrera tolerante eta adeitsua.

 45. UMILTASUNA

  Bere lorpen eta bertuteei garrantzia kentzen dion eta bere akatsak eta erroreak aitortzen dituen pertsonaren izaeraren ezaugarria.

 46. Umore ona

  Inguratzen gaituen gaitzean ez gelditzeko joera, baizik eta beti dagoen ontasuna bilatzekoa.

 47. ZINTZOTASUNA

  Itxurak ez egitea esaten diren edo egiten diren gauzetan.

 48. ZUZENTASUNA

  Pertsona zuzenaren ezaugarria. Duintasuna, begirunea. Zuhurtasuna, apaltasuna.

COOKIE-EN ERABILERA

Elarenmunduak.com-en geure eta beste batzuen cookieak erabiltzen ditugu nabigatzeko esperientzia hobetzeko. Nabigatzen jarraitzen baduzu, gure cookieen politika. onartzen duzula ulertuko dugu.

ACEPTAR
Aviso de cookies